אודות הקופה
הנהלת הקופה
אמנת שרות
חברי וועדות
תקנון תגמולים
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוח חודשי
דוחות כספיים
אסיפות כלליות
ביטוח חיים
הורדת טפסים
שאלות ותשובות
  

ה            הנהלת הקופה

שם החבר/ה

השכלה

תפקיד

עיסוק

עו"ד בן גל רמי

L.L.B

יו"ר הנהלה,יו"ר מועצת תגמולים, ועדות כספים,הלוואות, מלגות וועדת השקעות

יו"ר ארגון עובדי

עיריית תל אביב יפו

שמיר צבי

M.B.A.

מנכ"ל תגמולים, חבר

הנהלה

ניהול קופת

התגמולים

קובי אשכנזי

B.A 

משנה ליו"ר מועצת

תגמולים, חבר הנהלה,

ועדת כספים, הלוואות

מלגות

משנה ליו"ר מועצת

תגמולים וסגן יו"ר

ארגון עובדי עיריית תל אביב יפו

אורנה אבידן

M.A

חברת הנהלה

מזכ"לית ארגון עובדי עירית תל אביב יפו

בועז סולמי

תיכונית

חבר הנהלה

מ"מ יו"ר ארגון עובדי עיריית תל אביב יפו

אינטרופ גילה

M.B.A

חברת הנהלה,

חברת ועדות כספים

מנהלת מחלקת סיסטם

אגף מיחשוב ומערכות מידע בעיריית תל אביב יפו

פלדי יואל

B.A.

חבר הנהלה, חבר ועדת כספים

מנהל משאבי

אנוש אגף

תברואה בעירית תל אביב יפו

מירי רפאל

B.A

 

חברת הנהלה וחברת וועדת כספים

עוזרת בכירה ליו"ר ארגון עובדי עיריית תל אביב יפו

עמי כץ

M.B.A.

חבר הנהלה

מנהל אגף משאבי אנוש בעיריית תל-אביב יפו

תורג`מן שמעון

תיכונית

חבר הנהלה

מנהל חדר אוכל מרכז רפואי תל אביב

סייג הרצל

רו"ח

דירקטור חיצוני

יו"ר ועדת השקעות חבר ועדת ביקורת..

רו"ח, סגן גזבר עיריית תל-אביב יפו

ומנהל אגף החשבות בעירייה

מזרחי יצחק

M.B.A.

דירקטור חיצוני

יו"ר ועדת ביקורת, וחבר ועדת השקעות.

מנכ"ל חברת "ים אופקים חדשים בע"מ"

 

העובדים הבכירים בקופה

 

1.         עו"ד רמי בן גל יו"ר מועצת תגמולים ויו"ר ההנהלה.

 

2.         צבי שמיר מנכ"ל

 

תדירות התכנסות הדירקטוריון בשנת 2012 -7