חיפוש באתר

תגמול נושאי משרה

בהתאם לחוזר אגף שוק ההון 2009-9-24, מודיעה הנהלת הקופה כי דנה במדיניות תגמול של נושאי משרה בקופה וקבעה כי מדיניות הקופה הינה לא לחלק תגמול/תמריץ לנושאי משרה מעבר לשכר/דמי ניהול שסוכמו איתם.

Scroll to Top
טופס יצירת קשר

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:30-16:00

כתובתינו

משרדי הקופה נמצאים ברחוב פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו, 6423404

קבלת קהל ומענה טלפוני:

ימים א'-ה' 08:30-16:00

צרו קשר
טופס יצירת קשר